Leonardo da Vinci uuendussiirde projekti raames on loodud Raamatupidamise  Harjutusfirma, mis kujutab endast reaalset ettevõtet Eesti tingimustes koos praktilise õppimisega. Peamine osa selles on raamatupidamise kõigi tegevuste harjutamisel ja omandamisel, mis lähtub tervikliku firma tegevusest, kuid kujutab endast simulatsiooni koos pangandusega. Firma liitus üleeuroopalise võrgustikuga (EUROPEAN). Sellisel viisil omandatud erialapraktilised oskused, võime ja kvalifikatsioon lubab lõpetajatele paremaid väljavaateid tööjõuturul. Seda tänu kindlamale ja kiiremale integratsioonile tööellu ja hilisemale enesearendamisvõimalusele.

Nüüd ka Eestis Saksamaal ja Austrias sealsete harjutusfirmade väljatöötatud metoodika, korraldus, kogemused ja kvaliteedi tagamise süsteem.

Harjutusfirmas saavad praktiseerida kõik Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli majandusarvestuse eriala õppijad ja personalitöö suunitlusega ärikorralduse eriala õppurid.